SUŠNICA SA PRINUDNOM KONVEKCIJOM

Sušnice sa prinudnom konvekcijom

Opis

Sušnice sa prinudnom konvekcijom vrlo efikasno vrše kontrolu temperature počev od 10 °C iznad sobne temperature, pa sve do 300 °C.
PID kontroler, sa velikim displejem u boji sa pozadinskim osvetljenjem, jasno pokazuje svaki trenutak u radu, podešenu i aktuelnu temperaturu, kao i sve ostale parametre.
Prinudna cirkulacija vazduha, sa mogućnoš
u podešavanja u tri nivoa jačine (jako, srednje, slabo), garantuje savršenu razmenu vazduha i uniformnost temperature u svakom delu komore. Rupa prečnika 5mm koja se kao standard nalazi na gornjoj strani aparata omogućuje uvođenje eksternog temperaturnog senzora kao kontrole ili sertifikacije temperature.

Kontroler
• 7 programa x 10 koraka
• Ponavljajući ciklusi rada
• Široki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
• Ikone lake za očitavanje
• Tajmer I neprekidni rad
• Vizualni I zvučni rad
• Kontrola brzine ventilatora
• Odloženi start programa
• Sigurnosna temperaturna zaštita za čuvanje uzorka

Tehnički podaci

TIN-TF50

TIN-TF120

TIN-TF200

TIN-TF400

Zapremina

50 Liters

120 Liters

200 Liters

400 Liters

Max. Temperatura /Rezolucija

+300/0,1°C

+300/0,1°C

+300/0,1°C

+300/0,1°C

Temp. homogeneity at 150°C ±2%

Temperaturna varijacija na 150°C

±0,3°C

±0,3°C

±0,4°C

±0,5°C

Vreme zagrevanja do 150°C (min)

20

24

30

50

Tajmer

99:59 / kontinualni rad

99:59 / kontinualni rad

99:59 / kontinualni rad

99:59 / kontinualni rad

Un. dimenzije (ŠxVxD) u mm

400 x 415 x 310

520 x 530 x 435

645 x 650 x 495

1000 x 800 x 500

Broj polica (standard/max)

2/5

2/7

2/9

2/10

Min rastojanje između polica

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Max. opterećenje polica (kg)

15

20

20

20

Napajanje / Snaga

230V / 980W

230V / 1900W

230V / 2400W

230V / 3200W

Sp. dimenzije (ŠxVxD) u mm

690 x 635 x 570

810 x 750 x 690

945 x 870 x 755

1285 x 1060 x 750

Masa (kg)

54

74

103

160