SPE kolona Silica

SPE kolona Silica

Opis

ProElut™ Silica je najpolarniji SPE sorbent. Veoma je efikasan za odvajanje jedinjenja sa sličnim strukturama i za ekstrakciju polarnih jedinjenja u nepolarnim rastvaračima. Silanol grupe na površini silika gela imaju blago jonoimzmenjivačke osobine koje mogu da se koriste da uklone organske kiseline i fenole iz ekstrakta.

Specifikacija:

Prosečna veličina čestica: 60μm
Prosečna veličina pora: 120Å
Specifična površina: 500 m2/g

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

100

1

50

200

3

50

500

3

50

500

6

30

1000

6

30

1000

12

30

2000

12

20