SPE kolona SCX

SPE kolona SCX

Opis

SCX sorbent ima benzensulfonsku kiselinu kao funkcionalnu grupu sa veoma niskom vrednošću pKa. Prisustvo benzenovog prstena u funkionalnoj grupi povećeva njen potencijal ka nepolarnim interakcijama. Ove dve osobine su korisne pri apsorpiji anjonskih organskih jedinjenja iz vodenih sistema u kojima se nalaze nepolarna jedinjenja.

Specifikacija:
Prosečna veličina čestica: 60μm
Prosečna veličina pora: 300Å
Specifična težina: 600m2/g

Aplikacija:
Osnovna jedinjenja u vodenim rastvorima

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

30

1

50

100

1

50

60

3

50

200

3

50

500

3

50

200

6

30

500

6

30

500

6

30

1000

6

30

1000

12

20

2000

12

20