SPE kolona SAX

SPE kolona SAX

Opis

SAX sorbent ima trimetilaminopropil kao funkcionalne grupe sa visokom vrednošću pKa. Prisustvo benzenovog prstena u funkionalnoj grupi povećeva njen potencijal ka nepolarnim interakcijama. Ove dve osobine su korisne pri apsorpiji anijonskih organskih jedinjenja iz vodenih sistema u kojima se nalaze nepolarna jedinjenja.

 

Specifikacija:

Prosečna veličina čestica: 60 μm
Prosečna veličina pora: 300 Å
Specifična površina: 600 m2/g
Keto jedinjenja: > 90%

 

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

30

1

50

100

1

50

200

3

50

500

3

50

200

6

30

500

6

30

1000

6

30

1000

12

20

2000

12

20