SPE kolona PSA

SPE kolona PSA

Opis

PSA sorbent sadrži dve različite amino grupe, jednu primarnu i jednu sekundarnu. Zbog toga ima relativno visoku vrednost pKa i jonski kapacitet sličan sa ProElut™ NH2. PSA je odličan izbor za ekstrakciju polarnih jedinjenja iz nevodenih rastarača. Jedinjenja koja se jako vezuju za NH2 sorbent mogu efikasno da se eluiraju na PSA sorbentu. PSA funkcionalne grupe su efikasni bidentatni ligandi.

Specifikacija:

Prosečna veličina čestica: 65μm
Prosečna veličina pora: 100Å
Specifična površina: 280m2/g

Aplikacija:

Ekstrakcija polarnih jedinjenja iz nevodenih matriksa
Uklanjanje polarnih ugljovodonika, organskih kiselina, i ekstrakcija fenola
Odvajanje jedinjenja sa sličnim strukturama (izomeri)

 

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

100

1

50

200

3

50

500

3

50

500

6

30

1000

6

30

1000

12

30

2000

12

20