SPE kolona MAX

SPE kolona MAX

Opis

MAX je novi, mešovoti polimerni sorbent koji je optimizovan tako da postigne visoku selektivnost i osetljivost pri ekstrakciji kiselih jedinjenja sa sa jonoizmenjivačkim grupama. Pošto je MAX sorbent kvašljiv vodom, on zadržava svoje osobine čak i kada se osuši, što znači da nema potrebe za dodatnim koracima da bi se sorbent zaštitio od isušivanja pre nanošenja uzorka.

Specifikacija:
Veličina pora: 300 Å
Particle Size: 50-60μm
Specific surface area: 600m2/g

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

30

1

50

60

1

50

30

3

50

60

3

50

150

6

30

200

6

30

500

6

30

500

12

30

1000

12

30