SPE kolona HLB

SPE kolona HLB

Opis

HLB sorbent omogućava reversed-phase prečišćavanje kiselina, baza i neutralnih jedinjenja u uzorcima sa kompleksnim matriksima. HLB je dizajniran tako da pojednostavi SPE sa procedurama koje je lako pratiti. On takođe daje čistije uzorke uklanjajući više od 95% uobičajenih smetnji koje potiču od matriksa kao što su soli, proteini i fosfolipidi. Viskozni uzorci mogu da se obrade sa brzim protokom kroz uređaj i sa manje zapušavanja. Kada se korsiti pass-thru procedura, može da se koristi kertridž od 6 ml sa 500 mg sorbenta
za prečišćavanje veće količine uzorka u poređenju sa kertridžom od 200 mg sorbenta. Veća količina ekstrakta se zatim može koncentrovati u svrhu obogaćivanja uzorka.

 

Specifikacija:

Baza: PNVP/DVB
Oblik: sferičan
Prosečna veličina čestica: 40μm
Koeficijent varijacije: < 5%
Veličina pora: 300Å
Specifična površina: 600 m2/g
pH oblast: 1-14

 

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

30

1

50

60

1

50

30

3

50

60

3

50

150

6

30

200

6

30

500

6

30

500

12

20