SPE kolona Florisil

SPE kolona Florisil

Opis

Florisi je jako polaran sorbent koji je smeša magnezijum-oksida i silika gela. Ovaj veoma aktivan i slabo bazan sorbent se koristi za adsorpciju slabo do srednje polarnih vrsta iz nevodenih rastvora. Florisil se obično koristi za pripremu uzoraka hrane i uzorala iz životne sredine za analizu pesticida prema metodama AOAC, EPA i JPMHLW.

Specifikaija:

MgO.SiO2
Prosečna velična čestica: 45-74μm
Prosečna veličina pora: 120Å
Specifična površin: 700m2/g

 

Količina sorbenta (mg)

Zapremina kolone (ml)

Pakovanje (kom)

100

1

50

200

3

50

500

3

50

500

6

30

1000

6

30

1000

12

30

2000

12

20