PRAT DUMAS KVANTITIVNI FILTER PAPIR PLAVA TRAKA – spora filtracija 7 do 9 μ

Prat Dumas kvantitativni filter papir za sporu filtraciju, plava traka.

Referenca 6601 | SPORA FILTRACIJA: 7 do 9 µ | Ekvivalent Whatman 42. | Težina: 80g / m² | Debljina: 290µm.

Opis

Prat Dumas kvantitativni filter papir za sporu filtraciju, plava traka.

Referenca 6601

Opis

Veličina pora: 7 do 9 µ

Ekvivalent Whatman 42

Težina: 80 g / m²

Debljina: 290µm

Bezpepelni papir. Spora filtracija je u skladu sa filtriranjem finih precipitata. Upotrebljava se za kvantitativne gravimetrijske analize. Preporučuje se za precipitate kao što su barijum-sulfat, olovo, nikal, cink-sulfat, kalcijum-hidrposid i fluorid.

Sadržaj pepela je 0,002% (sadržaj pepela nakon kalcinacije na 800 ºC).

Filteri se isporučuju ravno u kutijama od 100 komada ili presavijeni prečnika od 100 mm.

Za određene narudžbine, ovi filteri se mogu isporučiti u drugim prečnicima ili u listovima.

Molimo vas, konsultujte nas.

Kataloški broj

Ravan papir

Kataloški broj

Faltan papir

Prečnik (mm)

A0556601

---

55

A0706601

---

70

A0906601

---

90

A1106601

J1106601

110

A1256601

J1256601

125

A1506601

J1506601

150

A1856601

J1856601

185

A2406601

J2406601

240

A3306601

J3306601

330