PRAT DUMAS KVANTITIVNI FILTER PAPIR CRNA TRAKA – brza filtracija 12 do 16 μ

Prat Dumas kvantitativni filter papir za brzu filtraciju, crna traka.

Referenca 6603 | SPORA FILTRACIJA: 12 do 16 µ | Ekvivalent Whatman 41. | Težina: 80g / m² | Debljina: 250µm.

Opis

Prat Dumas kvantitativni filter papir za brzu filtraciju, crna traka.

Referenca 6603

Opis

Ekvivalent Whatman 41

Težina: 80 g / m²

Debljina: 250µm

Bezpepelni papir. Brza filtracija je u skladu sa filtriranjem naročito voluminoznih precipitata, valikih čestica i želatinoznih taloga. Upotrebljava se za kvantitativne gravimetrijske analize. Preporučuje se za precipitate kao što su gvožđe i aluminijum-hidroksid.

Sadržaj pepela je 0,002% (sadržaj pepela nakon kalcinacije na 800 ºC).

Filteri se isporučuju ravno u kutijama od 100 komada ili presavijeni prečnika od 100 mm.

Za određene narudžbine, ovi filteri se mogu isporučiti u drugim prečnicima ili u listovima.

Molimo vas, konsultujte nas.

Kataloški broj

Ravan papir

Kataloški broj

Faltan papir

Prečnik (mm)

A0556603

---

55

A0706603

---

70

A0906603

---

90

A1106603

J1106603

110

A1256603

J1256603

125

A1506603

J1506603

150

A1856603

J1856603

185

A2406603

J2406603

240

A3306603

J3306603

330