PRAT DUMAS KVANTITIVNI FILTER PAPIR BELA TRAKA – srednje brza filtracija 8 do 12 μ

Prat Dumas kvantitativni filter papir za srednje brzu filtraciju, bela traka.

Referenca 6600 | SREDNJE BRZA FILTRACIJA: 8 do 126 µ | Ekvivalent Whatman 40. | Težina: 80g / m² | Debljina: 270µm.

Opis

Prat Dumas kvantitativni filter papir za srednje brzu filtraciju, bela traka.

Referenca 6600

Opis

Ekvivalent Whatman 40

Težina: 80 g / m²

Debljina: 270µm

Bezpepelni papir. Srednje brza filtracija. Upotrebljava se za svakodnevne kvantitativne gravimetrijske analize.

Sadržaj pepela je 0,002% (sadržaj pepela nakon kalcinacije na 800 ºC).

Filteri se isporučuju ravno u kutijama od 100 komada ili presavijeni prečnika od 100 mm.

Za određene narudžbine, ovi filteri se mogu isporučiti u drugim prečnicima ili u listovima.

Molimo vas, konsultujte nas.

Kataloški broj

Ravan papir

Kataloški broj

Faltan papir

Prečnik (mm)

A0556600

---

55

A0706600

---

70

A0906600

---

90

A1106600

J1106600

110

A1256600

J1256600

125

A1506600

J1506600

150

A1856600

J1856600

185

A2406600

J2406600

240

A3306600

J3306600

330