Kondenzator po Libigu (Liebig-u)

Kondenzator po Liebig-u

Opis

Kondenzator po Libigu (Liebig-u) se izrađuje od borsilikatnog stakla.

Za sve navedene dimenzije koje se ne nalaze u tabeli molimo vas da nas kontaktirate.

Ukupna dužina (mm)

Efektivna dužina (mm)

Muški šlif

Ženski šlif

140

100

10/19

10/19

260

200

14/23

14/23

210

150

19/26

19/26

365

250

24/29

24/29

470

400

19/26

19/26