Kolona za hromatografiju sa fritom (P0) i slavinom (PTFE)

Kolona za hromatografiju sa fritom (P0) i slavinom (PTFE)

Opis

Materijal od koga je kolona izrađena je borsilikatno staklo 3.3 tipa DURAN® prema standardu DIN ISO 3585. Poroznost frite je P0. PTFE slavina.

 

Kataloški broj

Prečnik (mm)

Dužina (mm)

Poroznost

Kapacitet

Slavina

Šlif

14230.10100

10

100

0

8

PTFE

NS 14/23

14230.10200

10

200

0

15

PTFE

NS 14/23

14230.10300

10

300

0

23

PTFE

NS 14/23

14230.15200

15

200

0

35

PTFE

NS 14/23

29320.20400

20

400

0

125

PTFE

NS 29/32

29320.30600

30

600

0

430

PTFE

NS 29/32