ADWA AD 3000 Profesionalni multiparametarski uređaj provodljivost/TDS/Temperatura

AD3000 je mikroprocesorski kontrolisan konduktometar, TDS metar i merač temperature. Opcija automatskog podešavanja opseg EC i TDS automatski postavlja instrument na najveću rezoluciju. Prilikom merenja se vrši automatska temperaturna kompenzaija (ATC) ili manuelna kompenzacija (MTC) sa konduktometarskom sondom sa temperaturnim senzorom. Moguće je isključiti temperaturnu kompenzaciju i meriti trenutnu provodljivost. Korisnik može da bira temperaturni koeficijent. Instrument je opremljen indikatorom stabilnosti, koji pokazuje kada je potrebno zabeležiti merenje.

Opis

Isporučuje se sa konduktometarskom sondom A76309 sa ugrađenim temperaturnim senzorom i kablom dužine 1 m, 12 Vdc napajanjem, držačem za elektrode, rastvorima za kalibraciju (1413 μS/cm i 12,88 mS/cm, 20 ml svaki), i korisničkim uputstvom.

Specifikacija:

AD 3000

Opseg

Provodljivost

0.00 do 19.99 μS/cm ; 0.00 do 9.99 ppm

20.0 do 199.9 μS/cm; 10.0 do 99.9 ppm

200 do 1999 μS/cm; 100 do 999 ppm

TDS

2.00 do 19.99 mS/cm; 1.00 do 9.99 ppt

20.0 do 199.9 mS/cm; 10.0 do 99.9 ppt

Temperatura

-9.9 do 120.0°C

Rezolucija

Provodljivost

0.01, 0.1, 1 μS/cm; ppm

TDS

0.01, 0.1 mS/cm; ppt

Temperatura

0.1°C

Tačnost (na 20°C)

Provodljivost

±1%

TDS

±1%

Temperatura

±0.4°C

EC kalibracija

Nagib kroz 1 tačku sa 6 memorisanih vrednosti (84.0, 1413 μS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111,8 mS/cm) ili custom rastvori

Temp. kompenzacija

Automatska i manuelna, -9.9 do 120.0°C

Temperaturni koeficijent

Moguć odabir od 0.00 do 10.00% / °C

TDS faktor

Moguć odabir od 0.40 do 1.00 (predefinisana vrednost: 0.50)

Referentna temperatura

Moguć odabir od 15.0 do 30.0 °C

Log-on-demand

Do 250 uzoraka

Sonda (isporučuje se)

A76309 EC sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom

Napajanje

12V DC adapter