Exeter Analytical CHN analizator CE440

Brza, pouzdana, tačna analiza CHNO/S

 

Koristi se za određivanje saržaja ugljenika, vodonika, azota, kiseonika, i sumpora, u organskim jedinjenjima, farmaceutskim proizvodima, gorivima i uljima, petrohemijskim proizvodima i sirovinama, vatrostalnim materijalima ili polimerima. CE440 elementarni analizator daje pouzdane rezultate i maksimalan protok podataka.

Opis

PREDNOSTI CE440

  • Neuporediva tačnost i preciznost.
  • Elementalni analizator ima peć horizontalnog dizajna, što omogućava uklanjanje pepela uzorka između svake analize. To omogućava potencijalni efekat memorisanja I osigurava doslednost u visini kvaliteta rezultata svaki pri svakom izvođenju analize.
  • Vreme analize jednog uzorka je manje od 5 minuta.
  • Niska cena analize.
  • Širok opseg analize uzoraka, organski, neorganski, isparljivi, vatrostalni, filteri, niski nivoi, visoki nivoi. Bez obzira koji tip aplikacije imate CE440 će vam omogućiti da za vaše uzorke, dobijete rezultate najvišeg nivoa.
  • Potpuno automatizovana dijagnostika i obaveštenja o održavanju.
  • Windows XP, Vista, Windows7 i Windows10 akvizicija software-a u realnom vremenu. Rad korisnika i baza podataka su zaštićeni lozinkom.
  • Potpun izvoz podataka i fleksibilno generisanje izveštaja.

 

JEDINSTVENA HORIZONTALNA PEĆ omogućava automatsko uklanjanje ostataka svakog uzorka nakon analize, izbegavajući akumuliranje ostataka, efekat memorije i problem sa protokom gasa, koji mogu da se jave kod sistema sa vertikalnim pećima.

Specifikacija:

CHNO/S CE440

Tačnost

Sa satndardnim organskim jedinjenjima, +/- 0.15%

Veličiona uzorka

Tipično 1-5mg; do 500 mg za uzorke sa niskim sadržajem ugljenika

Vreme analize

Manje od 5 minuta za CHN

Kontroler

PC sa OS Windows

Automatizacija

Nosač za 64 uzorka ili jedan zorak sa mogućnošću ponovnog vaganja pepela

Opseg

100 ppm do 100%

Detektor

Termalna provodljivost

Osetljivost sistema

+/- 1 mikrovolt A11

Analizička osetljivost

Manje od 1 mikrovolta

Napajanje

110/220 V,60/50 Hz, 10 amp, jednofazno

Težina i dimenzije

55 Kg, širina 81 cm x dubina 71 cm x visina 33 cm

Neophodne boce za gasove

UHP Helijum 99.99%, UHP kiseonik 99.99%