ADWA AD 8000 Profesionalni multiparametarski uređaj pH/ORP/provodljivost/TDS/Temperatura

AD8000 je mikroprocesorski kontrolisan pH metar, ORP, konduktometar, TDS i merač temperature. Opcija automatskog podešavanja opseg EC i TDS automatski postavlja instrument na najveću rezoluciju. Merenje pH se automatski temperaturno kompenzuje (ATC) uz korišćenje AD5006 temperaturne sonde, dok EC očitavanja mogu automatski da se kompenzuju (ATC) uz korišćenje sonde sa ugrađenim temperaturnim senzoromili manuelno (MTC). Moguće je sključiti temperaturnu kompenzaiju i meriti trenutnu provodljivost. Korisnik može da bira temperaturni koeficijent. Kalibracija pH merenja može da se izvede u 1, 2 ili 3 tačke sa 5 pufera (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01). Uređaj AD8000 je opremljen alarmom koji obaveštava da jepotrebna ponovna kalibracija, GLP karakteristikama tako da je moguće datum poslednje kalibraije i aotomatskom HOLD opcijom da se zadrži poslednje očitvanje na LCD.

Opis

Isporučuje se sa pH elektrodom A1131B sa staklenim telom, BNC konektorom i kablom dužine 1m, konduktometarskom sondom A76309 sa ugrađenim temperaturnim senzorom i kablom dužine 1 m, temperaturnom sondom A7662 od nerđajućeg čelika i kablom dužine 1 m, držačem za elektrode, 12 Vdc napajanjem i korisničkim uputstvom.

Specifikacija:

AD 8000
Opseg

Provodljivost

0.00 do 19.99 μS/cm ; 0.00 do 9.99 ppm

20.0 do 199.9 μS/cm; 10.0 do 99.9 ppm

200 do 1999 μS/cm; 100 do 999 ppm

TDS

2.00 do 19.99 mS/cm; 1.00 do 9.99 ppt

20.0 do 199.9 mS/cm; 10.0 do 99.9 ppt

Temperatura

-9.9 do 120.0°C

Rezolucija

Provodljivost

0.01, 0.1, 1 μS/cm; ppm

TDS

0.01, 0.1 mS/cm; ppt

Temperatura

0.1°C

Tačnost (na 20°C)

Provodljivost

±1%

TDS

±1%

Temperatura

±0.4°C

EC kalibracija

Nagib kroz 1 tačku sa 6 memorisanih vrednosti (84.0, 1413 μS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111,8 mS/cm) ili custom rastvori

Temp. kompenzacija

Automatska i manuelna, -9.9 do 120.0°

Temperaturni koeficijent

Moguć odabir od 0.00 do 10.00% / °C

TDS faktor

Moguć odabir od 0.40 do 1.00 (predefinisana vrednost: 0.50)

Referentna temperatura

Moguć odabir od 15.0 do 30.0 °C

Log-on-demand

Do 250 uzoraka

Sonda (isporučuje se

A76309 EC sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom

Napajanje

12V DC adapter