ADWA AD 33 Profesionalni prenosni vodootporni konduktometar sa zamenjivom sondom

AD33 je vodootporni konduktometar, koji takođe meri i prikazuje temperaturu. Unutrašnjost kućišta je u potpunosti zaštićena od vlage. Za sva očitavanja provodljivosti vrši se automatska kompenzaija temperature (ATC), i vrednost temperature se prikazuje u jedinicama °C ili °F. Kalibracija provodljivosti se vrši automatski u jendoj tačci, dok je temperatura fabrički kalibrisana. Ovi modeli su opremljeni funkcijom automatskog gašenje koja se aktivira nakon 5 minuta od prestanka upotrebe i time omogućava duži vek trajanja baterija. Kada baterije postanu preslabe da bi omogućile pouzdana očitavanja konduktometar se automatski gasi.

Opis

Isporučuje se sa sondom AD33P – EC/Temperatura, AD70031 – rastvorom za kalibraciju provodljivosti 1413 μS/cm (20 ml); zaštitnom kapiom; Držačem; Trakom za nošenje oko ruke; Baterijama (4 x 1.5, baterije u obliku dugmeta); Uputstvom za upotrebu.

Spacifikacija:

AD 33

Opseg

EC

0 do 1999 μS/cm

Temperatura

0.0 do 60.0°C

Rezolucija

EC

1 μS/cm

Temperatura

0.1°C

Tačnost (na 25°C)

EC

±2% f.s.

Temperatura

±0.5°C

EC/TDS kalibracija

Automatska u jednoj tačci

Temp. Kompenzacija

Automatska

Sonda

AD33P - EC/Temperatura

Tip baterije

4 x 1.5V tip baterije dugme (isporučuje se sa uređajem)

Životni vek

Približno 150 sati upotrebe

Dimenzije

175.5 x 39 x 23 mm

Masa

100 g