ADWA AD 32 Profesionalni prenosni vodootporni konduktometar sa zamenjivom sondom

AD32 je vodootporni konduktometar,
TDS metar i merač temperature. Kućište je u potpunosti zaštićeno od prodora vlage. Za sva očitavanja provodljivosti i TDS vrši se automatska kompenzaija temperature (ATC), i vrednost temperature se prikazuje u jedinicama °C ili °F. Korisnik može lako da odabere faktor konverzije Conductivity/TDS (CONV), kao i ß (BETA) koeficijent za temperaturnu kompenzaciju. Instrument može da se kalibriše u jednoj tačci. merenja su veoma tačna sa jedinstvenim indikatorom stabilizacije na LCD. Model ima simbol potrošenosti baterije koji upotrebljava korisnika da zameni bateriju.

Opis

Isporučuje se sa AD32P – sondom za EC/TDS/Temperaturu; AD70030 – rastvorom za kalibraciju provodljivosti 12,88 mS/cm (20 ml); zaštitnom kapiom; Držačem; Trakom za nošenje oko ruke; Baterijama (4 x 1.5, baterije u obliku dugmeta); Uputstvom za upotrebu.

Spacifikacija:

AD 32

Opseg

EC

0.00 do 20.00 mS/cm

TDS

0.00 do 10.00 ppt

Temperatura

0.0 do 60.0°C

Rezolucija

EC

0.01 mS/cm

TDS

0.01 ppt

Temperatura

0.1°C

Tačnost (na 25°C)

EC

±2% f.s.

TDS

±2% f.s.

Temperatura

±0.5°C

EC/TDS kalibracija

Automatska u jednoj tačci

Temp. Kompenzacija

Automatska

Sonda

AD32P - EC/TDS/Temperatura

Tip baterije

4 x 1.5V tip baterije dugme (isporučuje se sa uređajem)

Životni vek

Približno 100 sati upotrebe

Dimenzije

175.5 x 39 x 23 mm

Masa

100 g