Usluge

Servis laboratorijske opreme

  • Servisiranje laboratorijske opreme na upit
  • Mogućnost potpisivanja godišnjih ugovora o održavanju

Stakloduvač

Servis i popravka staklenih aparatura

  • Izrada unikata po nacrtu, uzorku ili konsultaciji sa našim stakloduvačem
  • Konsultacije