Laboratorijska oprema

Adwa katalog

pH metri

Konduktometri

Manipulacija tečnostima
(Automatske pipete, pipetori, propipete)

Mehaničke i magnetne mešalice – šejkeri

Rotacioni uparivači

Sušnice, inkubatori, suvi sterilizatori

Sistemi za aspiraciju tečnosti

Vage

Viskozimetri

CHN analizatori

Centrifuge

Razna laboratorijska oprema