Laboratorijski metal

Plamenici po Bunzenu

Laboratorijski stativ

Laboratorijski liftovi

Tube za sterilizaciju pipeta

Korpa žičana za autoklav

Hvataljka bez mufe

Azbestna mrežica za žarenje

Kašike – špatule

Pincete

Makaze

Mašice laboratorijske

Tronožac laboratorijski

Trougao za žarenje

Hvataljka za birete

Hvataljka za kondenzatore

Dupla mufa

Špatula dupla